IQ Energy Nordic og Roskilde kommune afslutter projekt for Energistyrelsen

September 3rd 2020

Roskilde kommune og IQ Energy Nordic har med støtte fra Energistyrelsen i 18 måneder arbejdet med et koncept for databaseret energiledelse på ca. 200 ventilationsanlæg. Resultaterne er nu offentliggjort og viser, at kommuner med databaseret energiledelse på deres portefølje af ventilationsanlæg kan spare betydelige summer på både energiomkostninger og driftsomkostninger gennem databaseret energiledelse.

Der blev fundet optimeringspotentialer på ca. 50% af de overvågende anlæg og samlet udgør besparelserne over 500.000kWh årligt.

Anlæggene er efter optimeringen blevet løbende overvåget, og projektet kører videre i bilateralt regi mellem Roskilde kommune og IQ Energy Nordic. Erfaringerne indtil videre viser, at der i den løbende overvågning årligt findes nyopståede issues, som modsvarer ca. 50% af besparelserne som blev fundet ved optimeringen, hvilket med andre ord betyder, at efter 2 år vil gevinsterne ved optimeringen være forsvundet, med mindre at man fastholder processerne omkring den databaserede energiledelse.

test

Interested in learning more?

Take a look below for some electrifying further reading.

IQ Energy Nordic leder nyt ELFORSK projekt

September 01, 2021Read More

IQ Energy Nordic har i samarbejde med Ento Labs, Høje-Taastrup Kommune, Rudersdal Kommune, Frederiksberg Kommune og Sønderborg Kommune fået tilsagn om støtte fra ELFORSK til et projekt omkring energibesparelser på…

IQ Energy Nordic / Haarslev

June 19, 2021Read More

IQ Energy Nordic indgår aftale med Haarslev omkring etablering af Eniscope energistyringsystemet på deres produktionssite i Haarslev. Aftalen omfatter mere end 20 bygninger herunder det administrative hovedkvarter, produktionshaller mv.

IQ Energy Nordic / KFI Erhvervsdrivende Fond

April 02, 2021Read More

IQ Energy Nordic udvider samarbejdet med KFI til også at omfatte installation af Cube energisparesensorer til køle-/fryseanlæg på Meny og SPAR butikker.

Total energy saving solutions

Want to ask a question or request more info?

Contact Us