IQ Energy Nordic leder nyt ELFORSK projekt

September 1st 2021

IQ Energy Nordic har i samarbejde med Ento Labs, Høje-Taastrup Kommune, Rudersdal Kommune, Frederiksberg Kommune og Sønderborg Kommune fået tilsagn om støtte fra ELFORSK til et projekt omkring energibesparelser på ventilationsanlæg ved brug af kunstig intelligens. Projektets formål er at benytte de detaljerede energidata som IQ Energy Nordic indsamler om de enkelte ventilationsanlæg og videreformidle dem til Ento Labs som ved brug af kunstig intelligens kan behandle data og samtidig hente data fra en mængde andre datakilder herunder BBR, vejr-databaser, Energinet datahub, Google Maps mv.

Projektet kører frem til juni 2023 og det forventes, at mere end  300 ventilationsanlæg vil indgå i projektet herunder også anlæg fra Roskilde Kommune.

test

Interested in learning more?

Take a look below for some electrifying further reading.

IQ Energy Nordic / Haarslev

June 19, 2021Read More

IQ Energy Nordic indgår aftale med Haarslev omkring etablering af Eniscope energistyringsystemet på deres produktionssite i Haarslev. Aftalen omfatter mere end 20 bygninger herunder det administrative hovedkvarter, produktionshaller mv.

IQ Energy Nordic / KFI Erhvervsdrivende Fond

April 02, 2021Read More

IQ Energy Nordic udvider samarbejdet med KFI til også at omfatte installation af Cube energisparesensorer til køle-/fryseanlæg på Meny og SPAR butikker.

IQ Energy Nordic / VELUX

March 23, 2021Read More

IQ Energy Nordic udvider sammen med COOR samarbejdet omkring energistyring med VELUX, således at Eniscope systemet nu også anvendes på VELUX fondens bygning i Gladsaxe og i det tilhørende museum.

Total energy saving solutions

Want to ask a question or request more info?

Contact Us