IQ Energy Nordic leder nyt ELFORSK projekt

September 1st 2021

IQ Energy Nordic har i samarbejde med Ento Labs, Høje-Taastrup Kommune, Rudersdal Kommune, Frederiksberg Kommune og Sønderborg Kommune fået tilsagn om støtte fra ELFORSK til et projekt omkring energibesparelser på ventilationsanlæg ved brug af kunstig intelligens. Projektets formål er at benytte de detaljerede energidata som IQ Energy Nordic indsamler om de enkelte ventilationsanlæg og videreformidle dem til Ento Labs som ved brug af kunstig intelligens kan behandle data og samtidig hente data fra en mængde andre datakilder herunder BBR, vejr-databaser, Energinet datahub, Google Maps mv.

Projektet kører frem til juni 2023 og det forventes, at mere end  300 ventilationsanlæg vil indgå i projektet herunder også anlæg fra Roskilde Kommune.

test

Interested in learning more?

Take a look below for some electrifying further reading.

IQ Energy Nordic indgår aftale om EMS pilot med Matas

February 10, 2022Read More

IQ Energy Nordic indgår aftale med Matas-kæden omkring PoC (pilotprojekt) på Energy Management på 4 butikker. Målet er, at Eniscope systemet skal installeres på kædens over 260 butikker.

IQ Energy Nordic indgår nordisk samarbejdsaftale med COOR Group

January 06, 2022Read More

IQ Energy Nordic udvider det strategiske samarbejde med Coor (Service Management), så samarbejdet nu gælder alle lande i Norden. Samarbejdet på Energy Management området, kaldet SMART Energy, dækker systemet Eniscope,…

IQ Energy Nordic tester vandfilterovervågning via Eniscope

January 05, 2022Read More

IQ Energy Nordic indgår aftale med Reitan Convenience omkring en test på overvågning af vandforbruget  til vandfiltrene i 7-Eleven butikkernes kaffemaskiner.  Løsningen udføres som en udbygning af den eksisterende Eniscope…

Total energy saving solutions

Want to ask a question or request more info?

Contact Us