IQ Energy Nordic indgår aftale med KFI om EMS på domicilejendomme

December 10th 2021

IQ Energy Nordic indgår aftale med KFI Erhvervsdrivende Fond omkring energistyring på fondens portefølje af domicilejendomme. Aftalen omfatter overvågning af 61 ejendomme via målinger fra Energinet Datahub suppleret med målinger via Eniscope systemet på de større ejendomme.

test

Interested in learning more?

Take a look below for some electrifying further reading.

IQ Energy Nordic indgår aftale om EMS pilot med Matas

February 10, 2022Read More

IQ Energy Nordic indgår aftale med Matas-kæden omkring PoC (pilotprojekt) på Energy Management på 4 butikker. Målet er, at Eniscope systemet skal installeres på kædens over 260 butikker.

IQ Energy Nordic indgår nordisk samarbejdsaftale med COOR Group

January 06, 2022Read More

IQ Energy Nordic udvider det strategiske samarbejde med Coor (Service Management), så samarbejdet nu gælder alle lande i Norden. Samarbejdet på Energy Management området, kaldet SMART Energy, dækker systemet Eniscope,…

IQ Energy Nordic tester vandfilterovervågning via Eniscope

January 05, 2022Read More

IQ Energy Nordic indgår aftale med Reitan Convenience omkring en test på overvågning af vandforbruget  til vandfiltrene i 7-Eleven butikkernes kaffemaskiner.  Løsningen udføres som en udbygning af den eksisterende Eniscope…

Total energy saving solutions

Want to ask a question or request more info?

Contact Us